Nová ochrana proti holubům a čištění trusu

Praha - Jaro 2021

V jarním období 2021 společnost Nechci-Holubi realizovala čistění holubího trusu ze střechy rodinného domu, kde byla následně instalována ochrana proti holubům ve formě hrotů proti ptákům. Zapotřebí byla výšková technika a v rámci likvidace hulbího trusu bylo vyčištěno několik desítek kilo trusu. Neřešený problém s holuby či jinými ptáky může mít za následek poškození okapů vahou trusu nebo deformací střešní krytiny.


Čištění holubího trusu Ochrana proti holubům Čištění ptačího trusu Holubí hnízdo

Správná zvolená a instalovaná ochrana proti holubům může stav střechy i okapů prodloužit o celá léta. Většinou se jedná o hroty, bodce, ostny, sítě či plašiče ptáků. V tomto případě byla zvolena kombinace. Značně se tak i redukují zdravotní rizika, která holubí trus představuje pro lidi a domácí zvířata. Samotná likvidace holubího trusu včetně odstranění holubího hnízda byla bez komplikací a zcela dle běžných postupů.


Hroty proti holubům Likvidace holubiho trusu Ochrana proti ptákům Úklid holubího trusu