Proč je důležitá ochrana proti holubům?

Ochrana proti ptactvu je důležitá z mnoha důvodů

Holubi patři dozajista mezi velmi časté ptactvo, a to především ve velkých městech jako je Praha, Kladno či Mladá Boleslav. Holub obecný (Columba livia f. domestica) je synatropním druhem ptactva, které benefituje z lidských staveb i potravy z odpadu. Bohužel svou přítomností jsou bezprostředním rizikem, a to zejména pro osoby se slabším imunitním systémem (děti, těhotné ženy či senioři), ale také pro domácí mazlíčky.

Holubí nemoci a paraziti

Nebezpečí holubů pramení zejména z jejich přenášení mnoha infekčních chorob. Můžeme jmenovat například salmonelózu, stafylokoky, herpesové infekce, paramyxovirózu (pseudomor) nebo ornitózu. Tyto nemoci jsou přenášeny jak přítomností holubů (otěrem), tak jejich trusem. Variace přenesu na člověku se liší dle konkrétní nemoci a obranyschopnosti jedince, ale některé z nich jsou pro člověka velmi nepříznivé.

Čmelíci, blechy a jiní holubí paraziti

Holubi nepřenášejí jenom nemoci, ale také řadu parazitů, kteří jsou přenosní i na člověka. Mezi ně řadíme například klíšťata, blechy, vši nebo čmelíky. Rozhodně není vhodné se zdržovat v místech, kde je velká koncentrace holubů či v místě jejich hnízdění. Při manipulaci s holubím hnízdem je nanejvýše vhodné provádět zákrok s ochranným oblekem včetně ochrany dýchacího ústrojí.


Holubi způsobují škodu na nemovitostech

Náš Holub obecný byl vyšlechtěn z Holuba skalního (Columba livia) zejména pro posílání zpráv a také překvapivě pro maso. Stejně jako jemu předkovi vyhovují vysutá a vyvýšená místa. Ve městech sice mnoho skal nenajdeme, ale houbi si scela evidentně vystačí i s lampami, parapety domů či světelnými billboardy, které navíc k jejich spokojenosti emitují teplo.

Svou přítomností ovšem značišťují fasády domů a veřejná místa. Navíc svým pohybem a koncentrací trusu mohou na domech způsob vyditelné poškození integrity fasády, parapetů či jiných výstupků. Škody páchají taktéž na balkonech a lodžíích panelových či činžovních domů.

Exponenciální škody na majetku

To, co se mohlo jevit jako pár neškodných holubů může brzy přerůst v zdravotní i finanční problém. Pokud si holubi v jistě lokalitě zvyknou, může jejich počet narůstat a spolu s tím i škody. Náš team se již setkal s případy kdy, lodžie panelového domu byla takřka pokryta holubím trusem nebo s kostelem, kde byly půdní prostory pod několikacentimetrovým nánosem holubího trusu. Následný úklid holubího trusu je poté o to nákladnější a navíc je nutné inkriminované místo také intenzivně dezinfikovat. Ideální ochranou před holubi je proto prevence jejich výskytu prostřednictvím zamezení vstupu ptactva do prostor nemovitosti.


Efektivní ochrana proti holubům

Jako účinná ochrana proti holubům se zpravidla používají sítě proti ptákům, které je možné instalovat jak na balkon, lodžii či například terasu. Dalším řešením jsou bodce, hroty a jiné zábrany, které zamezují ptactvu v usedání na parapety, ploty nebo například billboardy. Pro vnější prostory jako jsou střechy panelových domů či zahrady je vhodné také vyzkoušet plašiče ptáků, které jsou efektivní zejména při nižší koncentraci ptactva.


Ochrana proti ptactvu: +420 777 017 599 Případně nás kontaktujte skrze info@nechciholuby.cz či poptávkový formulář